Jon Bjarne Onsøien

GiS-konsulent
Still meg et spørsmål
Picture of the author

Jon Bjarne Onsøien

GiS-konsulent
Still meg et spørsmål

Silje Waagard

Skogsbiolog
Still meg et spørsmål

Remi Rundsveen Eriksen

Skogbruksrådgiver
Still meg et spørsmål

Andreas Grundvåg Bottolfs

Skogsmaskinfører
Still meg et spørsmål

Ronja Wilmannsøien

Skogbruksleder
Still meg et spørsmål